Κορωνοιός: ο απόλυτος (μεταρ)ρυθμιστής: διαδικτυακό σεμινάριο της πρωτοβουλίας Η επόμενη μέρα: Κ. Καρπόζηλος, Π. Πουλικάκος, Φ. Κουτεντάκης, Δ. Χριστόπουλος

https://www.youtube.com/watch?v=ApqidoZIUio&fbclid=IwAR0PDSu9Syuijgd1JgWcdgN0kCxdtiyzRH8mQQJ19xm8KlFxeqDJJ87Y7XE