Συνέντευξη στο Γ. Σαχίνη με τον Α. Συρίγο για προσφυγικό και μακεδονικό: https://www.youtube.com/watch?v=leHjP0TZmEI

Κοινή συνέντευξη στο Γιώργο Σαχίνη με τον Άγγελο Συρίγο για μακεδονικό και προσφυγικό: https://www.youtube.com/watch?v=leHjP0TZmEI