2020 – 2021: Ωρολόγιο πρόγραμμα – διάγραμμα μαθήματος

ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00-14:00 (καταρχήν διαδικτυακά και μετά βλέπουμε) Διδάσκων: Δημήτρης Χριστόπουλος- Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου Κύριο Σύγγραμμα Μανιτάκης, Συνταγματική οργάνωση του κράτους, Με στοιχεία Πολιτειολογίας (β’ έκδοση επαυξημένη) Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007 Aναρτήσεις σημειώσεων στην ιστοσελίδα dimitrischristopoulos.gr ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ … […]

Read More

Χρήσιμα κείμενα για την Πολιτειολογία

Οι σημειώσεις αυτές ανήκουν στην ύλη του μαθήματος. Οι φοιτητές δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τα συγκεκριμένα κείμενα αλλά τις θεματικές τους έστω και από άλλα δημοσιεύματα.  Κατεβάστε τις Σημειώσεις εδώ

Read More