Σημειώσεις για την ύλη του μαθήματος «Ιδιότητα του πολίτη και μετανάστευση».

 

     fyletismos

An unexpected reform in the maelstrom of the crisis Greek nationality in the times of the memoranda 2010 2015

Τρία άρθρα ως προσθήκη σημειώσεων στην ύλη του μαθήματος «Ιδιότητα του Πολίτη και μετανάστευση». Το αγγλόφωνο άρθρο περιγράφει τις αλλαγές στη νομοθεσία περί κτήσης ιθαγένειας που ήρθαν το 2010-2015. Για το λόγο αυτό παρέχεται επίσης και η ελληνική του εκδοχή που δημοσιευθεί ακόμη:

Μια αναπάντεχη μεταρρύθμιση σε μια χώρα σε κρίση