Αρχική

 

 

This is the webpage of Dimitris Christopoulos, Professor at the Department of Political Science and History of Panteion University.

This webpage contains material on the research record, academic works, op-edes and interviews to the press as well provides information to the students regarding the program of my courses at Panteion University and  updating on my public interventions.

Αυτή είναι η ιστοσελίδα του Δημήτρη Χριστόπουλου, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Στην ιστοσελίδα αυτή παρέχεται υλικό σχετικά με το ερευνητικό έργο, την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και αρθρογραφία στο τύπο, ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα των μαθημάτων μου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ενημέρωση σχετικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις μου.